Een zwembad, klein of groot, helder houden is niet moeilijk en hoeft helemaal niet duur te zijn.

enkele gouden regels:

1. filter en pomp

zonder pomp heb je stilstaand water, een paradijs voor heel wat insecten om hun eitjes in te leggen. Bacteriën hebben vrij spel en groeien exponentieel.
Met warm zomerweer is het noodzakelijk de filter zoveel mogelijk te laten draaien, naar onze mening minstens 18u per dag.
De grootte van je zwembad bepaalt de filter, meestal wordt de bijbehorende filter met het bad geleverd.
We hebben echter mooie alternatieven voor de patronenfilters van de intex zwembaden, vanaf €99.00. Aarzel niet om meer info te vragen.

2. waterkwaliteit bepalen

Absoluut onontbeerlijk bij het opstarten, bij problemen (groen of troebel water). Indien het water helder is, volstaat het om elke week een keertje te testen.
Wat test je: de zuurtegraad (PH), het chloorgehalte en de kwaliteit van het water.
doel: PH tussen 6.8 en 7.2!! Chloorproducten gaan niet werken indien de PH-waarde lager of hoger ligt
tip: test bij voorkeur ’s morgens of ’s avonds

3. Inhoud zwembad berekenen

Misschien overbodig, maar toch…
rond zwembad: r² X pi X hoogte =…l (r= doorsnede zwembad/2, pi= 3.14)
rechthoekig zwembad: l X b x h =…l(lengte X breedte X hoogte)
ovaal zwebad: l X b X h X 0.89=…l
1000l= 1m³

4. Ph aanpassen

is PH lager dan 6.8 -> PH + toevoegen
is PH hoger dan 7.2 -> PH- toevoegen
respecteer de doseringen en oefen geduld!
PH-producten hebben minstens 24 uur nodig om resultaat te boeken
de meeste test strips laten toe om de alkaliniteit van het water te bepalen. Op zich niet super belangrijk, maar als je voortdurend de PH moet aanpassen wordt deze parameter wel handig.
een goede Alkaline waarde zorgt er immers voor dat je PH stabiel blijft

5. Ontsmetting: chloor

– Traagwerkende chloor of chloortabletten: ‘ontsmet’ het water,
steeds in een verdeler plaatsen!
20g tablet / 3m³ – 200g tablet / 20m³
ongeveer 2 weken werkzaam

– Snelwerkende chloor: granulaat of vloeibaar
algen- en bacteriedodend en noodzakelijk bij warm weer en veelvuldig gebruik
als er niets aan de hand is en het water helder is, volstaat een onderhoudsbehandeling elke 2 dagen, bij voorkeur ’s avonds
bij groen of troebel water: onderhoudsdosis X 3
respecteer de doseringsvoorschriften!

– eventueel (niet noodzakelijk dus) cristal clear: wekelijkse onderhoudsbehandeling

Veel mensen grijpen snel naar andere en meestal duurdere producten bij (aanhoudende) problemen.
Je zal echter merken als je bovenstaande vuistregels in acht neemt, er veel ergernissen (althans wat de helderheid van je zwembad betreft) worden voorkomen.
Het is pas wanneer je 2 schokbehandelingen met snelwerkende chloor hebt toegepast zonder resultaat, dat andere middelen misschien opportuun worden. We helpen je dan graag verder in de winkel.

Hierboven genoemde tips zijn gestoeld op opleiding en jarenlange ervaringen. Door aandachtig te luisteren naar onze vertegenwoordigers, maar vooral naar onze klanten, leren wij ook dagelijks bij.
We willen met deze raadgevingen dus geenszins de waarheid pretenderen of wetenschappelijke data negeren, zij stoelen enkel op onze kennis en ervaring. Deze tips worden u met goede bedoelingen meegegeven en we zien dan ook af van alle verantwoordelijkheid betreffende gevolgen bij foutief gebruik.

Veel zwemplezier
Welters team