De consument heeft het recht om bij de levering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst voldoen. Indien dit niet het geval is, dient de consument dit in ieder geval binnen 5 dagen na de levering schriftelijk te melden aan Welter-Verelst. Wanneer is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst voldoen, heeft Welter-Verelst de keuze of de desbetreffende producten tegen retournering vervangen worden door nieuwe producten of dat er geld terug wordt gestort. Wanneer de consument om welke reden dan ook het bestelde product wilt retourneren dient er, binnen 5 werkdagen, schriftelijk contact op te worden genomen met Welter-Verelst. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en het product niet gebruikt of beschadigd is. Tevens geldt dat de verzendkosten van retourzendingen voor de consument zelf zijn.